ANI a decis: Nicusor Constantinescu, in stare de incompatibilitate

nicusorUPDATE. Printr-un comunicat de presa, presedintele CJC prezinta mai multe argumente de natura juridica prin care doreste sa demonstreze ca decizia ANI din cursul zilei de astazi este gresita. Vi-l prezentam integral, asa cum l-am primit. Discutia se transforma intr-una pur juridica, urmand ca lupta avocatilor ambelor parti sa decida cine are dreptate.

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 161/2003:
„Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:
[…]
f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”.
Din analiza textului în discuție rezultă că prin raportare la situația din speță trebuie verificată îndeplinirea cumulativă a următoarelor împrejurări:
–    dacă societatea comercială în discuție este una de interes local;
–    dacă s-a acționat în calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale.
Analizând actul constitutiv al SC RAJA SA rezultă următoarele caracteristici:
–    societatea își are sediul principal în Constanța;
–    printre acționari figurează nu numai unitatea administrativă în discuție ci și alte unități administrative, dar și județul Constanța;
–    obiectul principal de activitate îl reprezintă „activitățile de operare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a cărui gestiune îi este delegată (”Serviciul”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite de respectivul contract”.
–    Contractul de delegare a Gestiunii este potrivit definiției oferite de actul constitutiv „contract încheiat în formă scrisă prin care Asociația de Dezvoltare Intracomunitară,  în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, Operatorul Regional S.C. RAJA S.A., în calitate de delegat, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta un serviciu de utilități publice sau, după caz, activități din componența acelui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităților furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe”;
–    Actul de Reorganizare la care se trimite este Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 257 din data de 18 octombrie 2007 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 73/25.05.2007, societatea fiind succesoarea RAJAC;
–    Judetul Constanta, dar si celelalte unitati admnistrative, au fost reprezentate in conformitate cu dispozitiile Legii nr.215/2001 ( art.101) in Adunarea Generala a Actionarilor, in discutie fiind vorba de o reprezentare in temeiul dispozitiilor legii.
Din enunțarea succintă a modului de configurare a societății potrivit  actului constitutiv rezultă că suntem în prezența unui domeniu aparte, și anume, serviciilor comunitare de utilități publice și anume, serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Or, în contextul în care această materie își găsește o reglementare specială prin norme aparte, nu se justifică trimiterea la normele generale la care face referire prima instanță. Aceasta, întrucât pe de-o parte Legea nr. 15/1990 reglementează problema generală a reorganizării unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, iar pe altă parte O.G. nr. 69/2004 privește unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes , or în speță este vorba despre o societate comercială pe acțiuni, de interes regional!
Astfel, pentru a contura natura societății RAJA SA trebuie să ne raportăm la normele speciale prevăzute de Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Coroborând aceste norme speciale cu prevederile din actul constitutiv rezultă că suntem în ipoteza în care mai multe unități administrative s-au asociat în scopul constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară în legătură cu serviciul de apă și canalizare, structură cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 (la care trimite art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 51/2006) sunt structuri de cooperare înființate „pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice”. Deci, atunci când avem de-a face cu o asociație de dezvoltare intracomunitară, interesul este unul zonal sau regional, iar nu unul local!
Gestiunea acestor servicii poate fi realizată în mod direct sau delegat. În speță, suntem în prezența unei gestiuni delegate. Or, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 241/2006: „În cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte dintre competenţele şi responsabilităţile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006.” – s.n.
Rezultă că în speță S.C. Raja S.A. este un operator regional de drept privat care se ocupă de gestiunea unor servicii de interes regional în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului. Deci nu este vorba, astfel cum a reținut prima instanță, de o societate de interes local. În plus, astfel cum rezultă din prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 „raporturile juridice dintre operatorii şi utilizatorii serviciilor de utilităţi publice sunt raporturi juridice de natură contractuală şi sunt supuse normelor de drept privat”.
Prin urmare, se constată o nouă încercare de intimidare, a acestui organism, artificial creat de Monica Macovei, împotriva aleșilor locali ai USL . Mai mult decît atît, vă informăm că, nicăieri în Europa civilizată, nu există un organism asemănător ANI.
Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu așteaptă ca ANI să respecte legile din România și să facă comunicări formale și oficiale, nu prin intermediul mass-media așa cum au procedat în timpul regimului Băsescu, alături de DNA, pentru crearea artificială a unor așa zise “ bombe” mediatice. După ce comunicare oficialăva fi efectuată în fapt, Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu va acționa ANI în instanță, pentru demontarea acuzațiilor de incompatibilitate , apoi va cere daune morale respectivei instituții si demisia de onoare a Președintelui ANI, Horia Georgescu.
În final, vă reamintim că DNA, un alt instrument de poliție politică a regimului Băsescu, a pierdut, după șase ani, definitiv si irevocabil procesul intentat  Președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu, in speță fiind invocat același operator regional, RAJA SA. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel Constanța la data de 16.04.2013.”

Nicusor Constantinescu, presedintele Consiliului Judetean, primeste inca o lovitura dura, dupa ce in ultimele saptamani a pierdut toate alegerile la care a participat. Agentia Nationala de Integritate, il declara azi, printr-un comunicat de presa, drept incompatibil cu functia pe care o detine in prezent, pentru ca timp de un an, a fost reprezentantul judetului in Adunarea Generala a Actionarilor a RAJA Constanta. Bomba zilei nu consta in faptul ca  Nicusor Constantinescu are toate sansele de a pierde functia pe care o detine, fara drept de a candida timp de 3 ani ci mai ales in faptul ca aproape toti primarii PSD din judetul nostru se afla in aceeasi situatie, urmand ca dupa alegerile din 2014, acestia sa-si piarda functiile. Vom reveni cu amanunte despre aceasta situatie in care se afla peste 20 de primari PSD din judet. Va prezentam mai jos comunicatul emis de ANI acum doar cateva minute:

Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui NICUȘOR CONSTANTINESCU

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către NICUȘOR CONSTANTINESCU, Președintele Consiliului Județean Constanța.
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, NICUȘOR CONSTANTINESCU fiind informat, la 04.01.2011 și 07.03.2013 (confirmare de primire din data de 11.03.2013), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NICUȘOR CONSTANTINESCU nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că NICUȘOR CONSTANTINESCU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20.06.2008 – 23.03.2009, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Preșesedinte al Consiliului Județean Constanța, cât și calitatea de reprezentant al Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. RAJA S.A. Constanța, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Menționăm ca jurisprudență relevantă în materie, rapoarte care au avut același obiect de evaluare, Sentințele Civile din 21.11.2012 – nr. 528/CA, nr. 529/CA, 532/CA, respectiv Sentința Civilă nr. 557/CA din 03.12.2012, privind mai mulți aleși locali (în categoria cărora intră și președinții de consilii județene), emise de Curtea de Apel Constanța, prin care s-a reținut existența stării de incompatibilitate în sensul art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
NICUȘOR CONSTANTINESCU exercită, în prezent, al treilea mandat consecutiv de Președinte al Consiliului Județean Constanța (2004 – 2008, 2008 – 2012, 2012 – prezent).
De asemenea, NICUSOR CONSTANTINESCU a deținut funcția de reprezentant al Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 27.03.2007 – 23.03.2009. La data de 20.06.2008, acesta a fost validat în funcția de Președinte al Consiliului Județean Constanța pentru mandatul 2008 – 2012.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, „Funcţia de (…) preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu (…) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”.
„Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular