Peste 9.7 milioane de euro pentru proiectele ONG-urilor

Implicare, prima componentă din cadrul programului Fondul ONG în România a este deschisă pentru primirea cererilor de finanţare.

Un nou apel de proiecte a fost lansat în cadrul programului. Peste 9,7 de euro sunt disponibili pentru finanțarea proiectelor organizațiilor neguvernamentale din diferite domenii, precum cetățenie activă, incluziune socială, apărarea drepturilor omului, protecția mediului și nu numai.

Este cel de-al doilea apel de proiecte din cadrul programului. Primul apel, lansat în 2013, a pus la dispoziția organizațiilor neguvernamentale, în total, peste 20 de milioane de euro. Alături de cei aproximativ 16 milioane de euro disponibili la lansarea apelului, au fost adăugaţi în urma unei realocări financiare peste 4 milioane de euro. Prin cele cinci componente ale programului au fost finanțate peste 200 de proiecte.

Programul păstrează cele cinci direcții de finanțare existente în cadrul apelului precedent:

1. Implicare, cu un buget disponibil de 2,4 milioane de euro, prin care sunt finanțate proiecte de cetățenie activă și implicare comunitară, precum și promovarea valorilor democratice fundamentale. Mai multe detalii despre acestă component se găsesc aici.

2. Justiție socială, cu un buget disponibil de peste 1,6 milioane de euro ce vizează proiectele pentru combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii, precum și pentru dezvoltarea comunităților interetnice.

3. Dezvoltare durabilă, cu un buget disponibil de 1,4 milioane de euro, finanțează proiecte ce implică organizațiile neguvernamentale în îmbunătățirea stării mediului din România. Participarea publică la activități în domenii precum protecția biodiversității și peisajului, ecoturismul, advocacy și watchdog de mediu, educație ecologică este unul dintre obiectivele urmărite prin această componentă.

4. Servicii sociale și de bază, cu un buget disponibil de 3,2 de euro, este destinată proiectelor ce contribuie la creșterea accesului și furnizării serviciilor sociale și de bază pentru grupurile vulnerabile. Printre acestea se numără copiii și tinerii în situație de risc, copiii cu dizabilități și familiile lor, victimele traficului de persoane și ale violenței domestice, persoanele vârstnice, ș.a.

5. Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții, cu un buget disponibil de 1,1 milioane de euro, se adresează proiectelor pentru dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale din România, și dezvoltării de rețele, coaliții și think tank-uri.

Detalii despre tipurile de granturi, condițiile de eligibilitate și activitățile eligibile sunt disponibile pe website-ul Programului, www.fondong.fdsc.ro. Organizațiile neguvernamentale vor avea la dispoziție două luni pentru a depune proiecte în cadrul fiecărei componente. Termenele limită pentru depunerea proiectelor urmează a fi anunțate în curând, prin lansarea succesivă a Ghidurilor Solicitanților pentru fiecare dintre direcțiile de finanțare detaliate mai sus.

Programul urmărește și o serie de tematici transversale, ce ar putea fi abordate în proiectele depuse în cadrul fiecărei componente. Printre acestea se regăsesc: discursul instigator la ură, extremismul și acțiunile motivate de ură, combaterea homofobiei, rasismului, xenofobiei, creșterea toleranței și a înțelegerii multiculturale, discriminarea pe criterii legate de gen și violența asupra femeilor.

Programul Fondul ONG, parte a granturilor Spațiului Economic European 2009 – 2014, vizează reducerea disparităților economice și sociale dintre România și cele trei țări donatoare: Norvegia, Islanda și Liechtenstein. În România, Programul este gestionat de consorțiul format din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Fundația pentru Parteneriat (FP) și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR).

Pentru mai multe detalii despre Program și activitățile sale, persoana de contact: Vera Ularu, Coordonator Comunicare Fundul ONG, vera.ularu@fdsc.ro, 0753.220.110.

Despre FDSC: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1994, în cadrul unei iniţiative a Comisiei Europene. FDSC este un centru de resurse pentru ONGuri. O organizaţie pentru organizaţii, ce consideră că dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezintă în sine un indicator pentru starea comunităţii în care cetăţenii trăiesc. Mai multe detalii se găsesc pe www.fdsc.ro.

Despre FP : Fundaţia pentru Parteneriat a fost înfiinţată în 1998 ca fundaţie independentă şi face parte din Parteneriatul pentru Mediu, care sprijină proiecte de îmbunătăţirea mediului şi dezvoltarea comunităţilor în şase ţări din Europa Centrala şi de Est. Prin misiunea sa, Fundaţia pentru Parteneriat şi-a propus să contribuie la formarea unei societăţi durabile, ce întăreşte valorile democratice. Mai multe detalii se găsesc pe www.repf.ro .

Despre CRCR: Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi non-profit, fondată în anul 1999 de Fundaţia pentru o Societate Deschisă. CRCR are misiunea de a contribui la ameliorarea condiţiilor de viaţă a comunităţilor de romi din România. Mai multe detalii se găsesc pe www.romacenter.ro .

Despre Granturile SEE 2009 – 2014: Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei state non-membre ale Uniunii Europene, respectiv Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din  Piaţa Internă Europeană şi contribuie la coeziunea regională prin intermediul unor programe precum granturile SEE 2009 – 2014. Dintre acestea, Norvegia este principalul donator, contribuind cu 97 la suta din suma totală. Granturile SEE şi norvegiene sunt de asemenea menite să consolideze relaţiile bilaterale dintre România şi statele donatoare. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE şi cele norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.norvegia.ro, www.norwaygrants.ro şi www.eeagrants.org.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular