Asociaţia Noul Val înfiinţează 11 structuri de economie socială, cu fonduri europene

Banii europeni destinaţi înfiinţării de noi locuri de muncă pentru persoanele dezavatajate, în cadrul aşa-numitelor structuri de economie socială, au ajuns şi la Constanţa. Un proiect care urmăreşte acest scop a fost lansat sub titlul “Să fim solidari pentru asigurarea dezvoltării sociale”, în cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc în data de 17 aprilie 2015, la Hotel Bulevard. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale. Acesta este derulat de Asociaţia Noul Val, în parteneriat cu Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti Prosocial , Asociaţia Handmade Romania şi Asociaţia pentru Tineret “LIBERTE DE PENSEE”. Iată, potrivit unei prezentăpri semnate de Cristian Piecu, preşedintele Asociaţiei Noul Val, câteva date foarte utile referitoare la proiect şi la modul în care acesta poate fi util sprijinirii persoanelor dezavantajate, în vederea formării profesionale şi încadrării în piaţa muncii, în structurile de economie socială:

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

„Creşterea calităţii vieţii persoanelor vulnerabile prin înfiinţarea şi dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunităţii din care fac parte, la creşterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională, la reducerea abandonului şcolar, ameliorarea stării de sărăcie. Prin obiectivul general al proiectului se urmăreşte atingerea obiectivului general al POSDRU respectiv de investiţie în capitalul uman şi de creştere a numărului locurilor de muncă. Prin dezvoltarea structurilor de economie socială propuse proiectul atinge una din cele mai delicate aspecte privind incluziunea socială, respectiv creşterea angajabilităţii persoanelor vulnerabile

Caracteristici tehnice

DMI 6.1. are ca scop principal dezvoltarea structurilor de economie socială ca mijloc de generare a veniturilor pentru persoanele care se află într-o stare de vulnerabilitate, precum şi realizarea de acţiuni concrete pentru consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi a stimei de sine pentru grupurile vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vin să asigure premisele atingerii obiectivului general stabilit, şi anume:

OS 1 – Conştientizarea opiniei publice cu privire la rolul economiei sociale în dezvoltarea socială şi economică;

OS2 – 1. Dezvoltarea abilităţilor, competenţelor, capacităţilor a 100 persoane din grupul ţintă în vederea facilitării integrării pe piaţa muncii şi dezvoltării sectorului economiei sociale prin organizarea unor programe de formare şi consiliere, precum şi dezvoltare personală;

OS 3 – Înfiinţarea a 11 structuri ale economiei sociale şi dezvoltarea de 62 de noi locuri de muncă în vederea asigurării accesului pe piaţa muncii a unui număr de 37 de persoane dezavantajate, inclusiv din mediul rural;

OS 4 – Creşterea sustenabilităţii afacerilor înfiinţate şi stimularea dezvoltării continue a acestora ca motor al dezvoltării comunitare şi a asigurării incluziunii active a persoanelor defavorizate. Prin activităţile propuse, respectiv: – crearea de 11 intreprinderi de economie socială, proiectul răspunde clar şi obiectivului operational 1 al DMI 6.1.; – programul de formare, consiliere şi dezvoltare personala atinge obiectivului operational 3 al DMI 6.1.;

Proiectul de derulează pe o perioadă de 12 luni, activitatile acestui proiect adresându-se în primul rând, persoanelor din grupuri vulnerabile, avându-se în vedere nevoile identificate ale grupului-ţintă şi contribuie la atingerea rezultatelor, indicatorilor şi la realizarea obiectivelor propuse. Activităţile sunt grupate în mod logic şi cronologic, fiind corelate cu resursele materiale şi umane , rezultatele anticipate şi indicatorii aferenţi. Activităţile proiectului au în vedere maximizarea rezultatelor prin utilizarea raţională, eficientă şi proporţională a resurselor, asigurând un raport optim cost-beneficiu.”.

 

 

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular