Președintele PRU cere lămuriri legat de groapa de deșeuri din Năvodari

Domnule Ministru,

Prin Hotărârea dată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 17 martie 2015 în Cazul Ignătescu și alții vs. România au fost soluționate în urma conexării  – conform art. 42 din Regulamentul Curții – mai multe cereri, considerându-se că a avut loc o încălcare a prevederilor art. 6 alin. 1 și articolul 1 din Protocolul 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

S-a dispus de asemenea ca statul român să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni, executarea hotărârilor, fiind analizată și Cererea nr. 54593/11/18.08.2011 introdusă de SC ECOLOGICAL CENTER S.A. privitoare la executarea Hotărârii judecătorești a Tribunalului Constanța din 12.08.2009, confirmată prin Decizia nr. 63/CA/28.01.2010 a Curţii de Apel Constanţa.

Între momentul emiterii Hotărârii judecătorești și data emiterii Hotărârii Curții au avut loc o serie de proceduri judiciare și administrative care au o importanță evidentă în modul în care Curtea urma să soluționeze cererea.

Astfel, în aplicarea prevederilor cuprinse în art. 38 din Convenție, având în vedere și prevederile cuprinse în Regulament, consider că este necesară analiza oportunității solicitării Curții Europene a Drepturilor Omului a cererii privind retrimiterea cauzei în fața Marii Camere, putând fi considerate incidente și prevederile cuprinse în art. 80 din Regulamentul Curții Europene în sensul formulării unei cereri de revizuire.

Astfel, urmează să aveți în vedere:

–              Curtea a admis anterior cereri similare, spre exemplificare a decis revizuirea Hotărârii pronunţate în 1 decembrie 2009 în cauza Gardean şi S.C. Grup 95 SA contra României și, în virtutea art. 47 alin. 6 din Regulamentul său, a reținut faptul că reclamantului îi incumbă obligaţia de a o informa „despre orice fapt pertinent privitor la examinarea cererii sale.”

–              SC ECOLOGICAL CENTER S.A. este o societate față de care la data de 16.06.2014 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței de către Tribunalul Constanța  în Dosarul nr. 3080/118/2014.

–              Rezultatele referendumului organizat în orașul Năvodari în conformitate cu Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 în respectarea prevederilor Constituționale și Hotărârea de Consiliu emisă în acest sens. (http://www.primaria-navodari.ro/consiliu/hcl/2010/HCL%2073.30.04.2010.PDF)

–              Soluționarea definitivă a cauzelor de catre instanțele penale, respectiv de catre Înalta Curte de Casație și Justiție, în Dosarul nr. 12226/118/2011 privind actele administrative emise – inculpaţii Vincentelli Roberto, Calapod Tudorel, Marinescu Manuela Ştefania şi persoana juridică SC Ecological Center SA. (condamnă inculpata SC ECOLOGICAL CENTER SA Năvodari la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată. – http://portal.just.ro/36/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000085425&id_inst=36)

–              Față de amplasarea orașului Navodari, arătăm faptul că strategia zonei costiere, dreptul la un mediu sănătos, dezvoltarea turismului și a activităților economice, reprezintă de altfel parte componentă a strategiilor privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, fiind una care se circumscrie prevederilor cuprinse în Legea nr. 215/2001.

–              Solicitarea este una care corespunde și concluziilor textului amintit conform căruia: Printre obiectivele Convenției Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (Convenția de la Aarhus), ratificată de UE și transpusă în legislația sa, se numără garantarea dreptului populației de a participa la luarea de decizii în ceea ce privește aspecte legate de mediul înconjurător. Prin urmare, această participare produce efecte, nu a fost contestată și este una de care trebuie ținut seama și care trebuie încurajată în continuare. Mai mult, articolul 9 alineatele (2) și (4) din Convenția de la Aarhus prevede accesul la proceduri judiciare sau la alte proceduri pentru a contesta legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care implică participarea publicului.

În consecință, vă solicităm, Domnule Ministru, să comunicați dacă vă sunt cunoscute elementele menționate, să analizați situația existentă, să uzați de procedurile care sunt prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în Regulamentul Curții, să aveți în vedere interesele concrete, clare, manifestate în concordanță cu cadrul legal intern și internațional al locuitorilor orasului Năvodari, în respectarea normelor constituționale, coroborat cu celelalte aspecte menționate, să fie cercetate observațiile și înscrisurile transmise Curții Europene și să nu permiteți păstrarea unei situații care impune analiza și transmiterea Cererii către Curte – însoțită de inscrisurile care se pot obține de la Primăria orașului Năvodari – cerere necesară reanalizării Hotărârii Curții, Hotărâre care nu este definitivă în sensul art. 44 alin.2 din CEDO.

Solicit răspuns scris.

Bogdan Diaconu

Deputat independent

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular