Asociația Noul Val implementează un nou proiect: ”Să fim solidari pentru asigurarea dezvoltării sociale”

ASOCIAȚIA NOUL  VAL  în parteneriat cu ASOCIAȚIA ASISTENȚILOR SOCIALI PROFESIONIȘTI  PROSOCIAL , ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA și ASOCIAȚIA PENTRU TINERET “LIBERTE DE PENSEE” implementeaza  proiectulu “SĂ FIM SOLIDARI PENTRU ASIGURAREA DEZVOLTĂRII SOCIALE” POSDRU/173/6.1/S/147301

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte, la creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională, la reducerea abandonului școlar, ameliorarea stării de sărăcie. Prin obiectivul general al proiectului se urmărește atingerea obiectivului general al POSDRU respectiv de investiție în capitalul uman și de creștere a numărului locurilor de muncă. Prin dezvoltarea structurilor de economie socială propuse proiectul atinge una din cele mai delicate aspecte privind incluziunea socială, respectiv creșterea angajabilității persoanelor vulnerabile

DMI 6.1. are ca scop principal dezvoltarea structurilor de economie socială ca mijloc de generare a veniturilor pentru persoanele care se află într-o stare de vulnerabilitate, precum și realizarea de acțiuni concrete pentru consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și a stimei de sine pentru grupurile vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vin să asigure premisele atingerii obiectivului general stabilit, și anume:

OS 1 – Conștientizarea opiniei publice cu privire la rolul economiei sociale în dezvoltarea socială și economică;

OS2 – 1. Dezvoltarea abilităților, competențelor, capacităților a 100 persoane din grupul țintă în vederea facilitării integrării pe piața muncii și dezvoltării sectorului economiei sociale prin organizarea unor programe de formare și consiliere, precum și dezvoltare personală;

OS 3 – Înființarea a 11 structuri ale economiei sociale și dezvoltarea de 62 noi locuri de muncă în vederea asigurării accesului pe piața muncii a unui număr de 37  de  personale dezavantajate, inclusiv din mediul rural;

OS 4 – Creșterea sustenabilității afacerilor înființate și stimularea dezvoltării continue a acestora ca motor al dezvoltării comunitare și a asigurării incluziunii active a persoanelor defavorizate. Prin activitățile propuse, respectiv: – crearea de 11 intreprinderi de economie socială, proiectul răspunde clar și obiectivului operational 1 al DMI 6.1.; – programul de formare, consiliere și dezvoltare personala atinge obiectivului operational 3 al DMI 6.1.;

Proiectul de derulează pe o perioadă de 12 luni, activitatile acestui proiect adresându-se în primul rând, persoanelor din grupuri vulnerabile, avându-se în vedere nevoile identificate ale grupului-țintă și contribuie la atingerea rezultatelor, indicatorilor și la realizarea obiectivelor propuse. Activitățile sunt grupate în mod logic și cronologic, fiind corelate cu resursele materiale și umane , rezultatele anticipate și indicatorii aferenți. Activitățile proiectului au în vedere maximizarea rezultatelor prin utilizarea rațională, eficientă și proporțională a resurselor, asigurând un raport optim cost-beneficiu.

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la adresele  de e-mail asociatianoulval@yahoo.ro., sau piecucristian@gmail.com sau la numărul de telefon 0241510133.

Presedinte Asociatia Noul Val,

PIECU CRISTIAN

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular