Noi acuzații împotriva lui Nicușor Constantinescu

Agenția Națională de Integritate a constatat indicii privind posibila săvârșire de către Constantinescu Nicușor Daniel, Președintele Consiliului Județean Constanța, a infracțiunilor de conflict de interese și a celor asimilate infracțiunilor de corupție, motiv pentru care Agenția a sesizat Direcția Națională Anticorupție.

În urma evaluării, au rezultat indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, întrucât, în perioada exercitării funcției, Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat prin atribuire directă un contract de prestări servicii și 10 acte adiționale, semnate între C.J. Constanța și S.C. CONPRESS HOLDING S.R.L. În baza contractului, asociații acestei societăți comerciale au obținut un folos patrimonial, în valoare de2.404.913,24 Lei (aprox. 556.260,16 Euro). Constantinescu Nicușor Daniel a deținut în cadrul S.C. CONPRESS HOLDING S.R.L. calitatea de asociat (23 mai 1994 – 04 aprilie 2002) și funcția de administrator (03 – 04 aprilie 2002), fiind asociat cu Strutinsky Gabriel Sorin, Ciocoiu Sanda, Cârciog Mihail Gheorghe, persoane fizice cu care este asociat și în prezent în cadrul altor societăți comerciale.

De asemenea, cu ocazia desfășurării evenimentului „Centura de Aur”, organizat în Constanța în perioada 4 – 8 septembrie 2013, C.J. Constanța, prin Președintele Constantinescu Nicușor Daniel, a încheiat cu agenția de turism S.C. ICAR TOURS CONSTANȚA S.R.L. un contract cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Astfel, prin încheierea acestui contract, s-a creat un folos patrimonial, în valoare de 22.000 Lei, în favoarea S.C. XENOTI S.R.L., societate comercială ce a asigurat, cu ocazia evenimentului menționat, servicii de cazare la Complexul „FLORA” din Mamaia, și în cadrul căreia Constantinescu Nicușor Daniel deține calitatea de asociat. Anterior, în anul 2007, S.C. ICAR TOURS CONSTANȚA S.R.L. a  încheiat cu S.C. XENOTI S.R.L. – Complex „FLORA” Mamaia un contract de prestări servicii hoteliere pe durată nedeterminată. Astfel, pentru efectuarea plăților, Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de Președinte al C.J. Constanța și ordonator principal de credite, a semnat documentele financiar-contabile constând în cinci ordonanțări de plată, două angajamente bugetare și două propuneri de angajare.

Mai mult, în calitate de Președinte al C.J. Constanța, Constantinescu Nicușor Daniel a folosit informațiile referitoare la bugetul instituției publice și serviciile ce urmează a fi achiziționate, informații ce nu sunt destinate publicății, în scopul obținerii unor sume de bani (2.404.913,24 Lei, echiv. a 556.260,16 Euro) pentru asociații S.C. CONPRESS HOLDING S.R.L. Constanța, societate care aparține acelorași persoane cu care Președintele C.J. Constanța se află în relații de asociere și colaborare în ultimii cinci ani, în mai multe societăți comerciale. În același sens, CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL, folosind informații ce nu sunt destinate publicității, a favorizat și direcționat, prin intermediul agenției de turism ICAR TOURS CONSTANȚA plata sumei în valoare de 252.899,00 Lei pentru serviciile de cazare oferite în timpul competiției sportive „Centura de Aur”,din care, ulterior, suma de 22.000 Lei a fost direcționată către propria firmă, S.C. XENOTI S.R.L.

Prin urmare, Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Constantinescu Nicușor Daniel a infracțiunii de conflict de interese (art. 301 din Codul Penal) și a infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție (art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000).

Totodată, având în vedere neconcordanțele sesizate cu privire la unele facturi fiscale, constatate ca urmare a comunicării acestora de către S.C. XENOTI S.R.L. – Complex „FLORA” Mamaia și S.C. ICAR TOURS CONSTANȚA S.R.L., a fost sesizată și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), în vederea declanșării acțiunii de control fiscal la S.C. XENOTI S.R.L., în conformitate cu  prevederile Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Potrivit art. 301 din Codul Penal al României, „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv saupentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”. De asemenea, conform art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, „sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular