Asociația Noul Val a lansat proiectul ”O societate mai performantă prin dezvoltarea capitalului uman”

ASOCIAȚIA NOUL  VAL  în parteneriat cu ASOCIAȚIA O ȘANSĂ PENTRU FIECARE,și ASOCIAȚIA  ”EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” a avut lansarea proiectului POSDRU/182/2.3/S/154732 COM_FORM – O societate mai performantă prin dezvoltarea capitalului uman,  în data de 12.06.2015.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2”, Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul  major de intervenție 2.3.”Acces și participare la formare profesională continuă”

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Cresterea competitivitatii si adaptabilitatii a 400 de angajati in intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala (Procesarea alimentelor si bauturilor/Industrie alimentara) si din zonele foste industrializate prin participarea la programe de formare profesionala continua, in vederea obtinerii unei calificari complete si actuale, prin activitati destinate calificarii/recalificarii, in corelare cu cerintele pietei muncii, competitivitatii si dezvoltarii durabile. Obiectivul general al proiectului este in stransa corelare cu obiectivul general al POSDRU, incadrandu-se in contextul larg al obiectivelor cuprinse in politicile si strategiile nationale si europene de ocupare. CONTRIBUTIA LA OBIECTIVELE AP2 SI DMI 2.3: Obiectivul general al proiectului sustine obiectivul AP2 prin cresterea nivelului de calificare profesionala in acord cu dinamica pietei muncii, prevenind astfel riscul de pierdere a locului de munca detinut de 400 angajati ai intreprinderilor/institutiilor din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala si probabilitatea de excludere din piata activa a muncii

OBIECTIVELE SPECIFICE vin sa asigure premisele atingerii obiectivului general stabilit si ale obiectivelor operationale ale AP2 si vizeaza:

OS1_Dezvoltarea oportunitatilor de formare profesionala si promovarea beneficiilor FPC prin campanii de promovare adresate persoanelor angajate din 2 regiuni de dezvoltare; OS1 contribuie la realizarea obiectivului AP2 si obiectivului DMI 2.3;

OS2_Promovarea accesului angajatilor la programe FPC, in vederea obtinerii unui certificat de calificare cu recunoastere nationala; OS2 contribuie la realizarea obiectivului operational al DMI 2.3;

OS3_Dezvoltarea si furnizarea unor programe de FPC in vederea calificarii/recalificarii in meserii specifice sectorului economic PROCESAREA ALIMENTELOR SI BAUTURILOR/INDUSTRIE ALIMENTARA pentru 400 angajati; OS3 vizeaza operatiunea orientativa 1 a DMI 2.3;

OS4_Imbunatatirea capacitatii profesionale a 400 angajati din intreprinderi/institutii din sectorul economic Procesarea alimentelor si bauturilor/Industrie alimentara inclus in directiile actuale de politica industriala si din zonele foste industrializate prin participarea la cursuri de FPC (calificare/recalificare) care respecta standardele recunoscute la nivel european, avand la baza metode si material-suport adaptate necesitatilor moderne de invatare; OS4 vizeaza operatiunile orientative 1 si 2 ale DMI 2.3;

OS5_Acordarea de subventii participantilor la programele de formare profesionala derulate in cadrul proiectului; OS5 vizeaza operatiunea orientativa 2 a DMI 2.3;

OS6_Sprijinirea accesului si participarii la FPC prin organizarea unor schimburi de experienta si diseminare de bune practici in domeniul FPC; OS6 vizeaza operatiunea orientativa 2 a DMI 2.3 si contribuie la realizarea obiectivului operational al DMI 2.3;

OS7_Promovarea principiilor egalitatii de sanse, protectiei mediului, sigurantei si sanatatii la locul de munca; OS7 contribuie la realizarea obiectivului general al AP2. Obiectivele au fost stabilite pe baza unor analize/statistici a situatiei economico-sociale din cele 2 regiuni de dezvoltare (Centru, Sud-Est) si sunt in concordanta cu obiectivele operationale si operatiunile orientative ale DMI 2.3.

Proiectul de derulează pe o perioadă de 10 luni, activitatile acestui proiect adresându-se în persoanelor angajate, care doresc sa se califice sau recalifice.

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la adresele  de e-mail asociatianoulval@yahoo.ro., sau piecucristian@gmail.com sau la numărul de telefon 0241510133.

 

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular