M10 Constanța vrea transparență și dezbatere în ședința de Consiliu Local

Referitor la ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal Constanța din data de 31 iulie 2015, Partidul M10 solicită primarului interimar Decebal Făgădău, precum și consilierilor locali, să lămurească următoarele aspecte aferente proiectelor de hotărâri:

  • nr.5 și nr.6 privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015, respectiv privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Confort Urban S.R.L Constanța

Fiecare poziție bugetară care se modifică trebuie explicată și dezbătută pe larg.

  • nr.9 privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Ecosal S.R.L. asupra terenului în suprafaţă de 14.607 mp situat în municipiul Constanţa, Fundătura Ialomiţei

Conținutul proiectului nu este atașat convocatorului afișat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (figurează doar titlul).

  • nr.12 privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Trebuie discutat pe fiecare teren în parte și menționat clar dacă trecerea din domeniul public în domeniul privat are ca scop final vânzarea acestora în vederea ridicării sau extinderii unor clădiri. Având în vedere că terenurile în cauză sunt arondate unor puncte termice, orice construcție care va cuprinde și o astfel de suprafață nu va conduce decât la agravarea haosului urbanistic general care domină municipiul Constanța.

  • nr.13 privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța

Trebuie punctat fiecare imobil care va fi radiat și cui se vinde, cu precădere imobilele care vor fi radiate ca urmare a soluționării în instanță a unor litigii.

  • nr.15 pentru modificarea și completarea HCL 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Este necesară o parcurgere atentă a Anexei nr.2 în sensul verificării și asigurării că au fost incluse toate fântânile, bazinele ornamentale și cele de apă, precum și stadiul fizic în care se regăsesc acestea.

La Anexa nr.4 ar trebui evidențiat stadiul clar de modernizare a străzilor menționate, ce plăți s-au făcut către firma intrată în insolvență și ce măsuri s-au luat sau se preconizează a fi luate având în vedere că, potrivit experizei tehnice, lucrarea a fost executată necorespunzător.

  • nr. 27 și 28 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, respectiv aprobarea modificării HCL 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri), aparținând domeniului privat al municipiului Constanța

Ordinea celor două proiecte ar trebui inversată. Normal ar fi ca întâi să se aprobe modificarea metodologiei de vânzare și apoi să se treacă la vânzarea, prin negociere directă, a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat.

 

  • nr. 38 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiții construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino Albatros, inclusiv devizul general aferent

Poate întreabă sau explică cineva cum de s-a reușit “performanța” amplasării pasarelei pietonale din zona Cazino în buza parcării mai sus menționate, fapt care frizează orice rațiune arhitecturală.

nr. 40 privind modificarea HCL 181/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 68000000 lei.

Care este gradul de îndatorare a bugetului municipiului Constanța la data de 31 iulie 2015?

 

  • Peste jumătate dintre proiectele incluse pe ordinea de zi nu conțin expunerea de motive a inițiatorului (în conformitate cu art.44 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Municipal).

De ce?

În cadrul aceleiași ședințe, Partidul M10 Constanța solicită primarului interimar Decebal Făgădău sau consilierilor locali să lămurească opinia publică cu privire la stadiul întocmirii Registrului local al spațiilor verzi și Planului Urbanistic General al municipiului Constanța, documente vitale în dezvoltarea unitară, coerentă și sănătoasă a municipiului nostru.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular