Încă un proiect de succes pentru RAJA. Apă pentru Cernavodă!

Începând cu anul 2007, Compania de apă S.C. RAJA S.A. s-a implicat în mod semnificativ în dezvoltarea și implementarea proiectelor de interes public prin Axa Prioritară 1 – ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” a Programului Operațional de Mediu 2007-2015 în care a dezvoltat cinci Proiecte, în valoare de 1.251.916.173 lei, din care contribuția S.C. RAJA S.A este de 241.108.344 lei.

Din cadrul Proiectului ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța și Ialomița” face parte și investiția ”Stație de pompare nouă, extindere aducțiune apă și rețea de canalizare și bazin nou de egalizare – localitatea Cernavodă”, la o valoare de 25.164.991.83, lei.

Până la finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor din cadrul contractului, localitatea Cernavodă a fost alimentată cu apă din sursa de suprafață Dunărea, cu tratarea ei în cadrul Complexului Dealul Vifor fără a exista o sursă alternativă de apă cu atât mai mult cu cât localitatea se află într-o zonă sensibilă.

În decursul anilor au existat situații critice care au pus în pericol alimentarea cu apă a localității, precum și calitatea acesteia. S-a constatat în ultima perioadă amplificarea fenomenelor climatice extreme care au condus fie la scăderea drastică a debitului Dunării care punea în pericol posibilitățile de captare existente, fie perioade cu debite foarte mari care au condus la creșterea turbidității ce are influență direct asupra calității apei.

Toate aceste fenomene, coroborat cu faptul că în zonă este amplasată Centrala Nucleară care, în caz de accident poate face imposibilă utilizarea apelor de suprafață, au impus Operatorului SC RAJA SA sa gaseasca soluții alternative de alimentare cu apă a localităților din această zonă.

Din analizele efectuate anterior întocmirii și pe timpul elaborării Studiului de Fezabilitate, a rezultat că singura soluție viabilă este cea de a asigura alimentarea din sursa subterană Medgidia zona Nord, unde există un depozit de apă care asigură în exces și la o calitate superioară necesarul întregii regiuni.

Investițiile din cadrul contractului sunt:

Obiect 01. Conducta de aducțiune Dn 500 mm, in lungime de 20.344 m, la o valoare de 20.534.655,70 lei asigură alimentarea cu apă potabilă a orașului Cernavodă din sursele de subteran din Medgidia. Prin această investiție, cetățenii orașului Cernavodă beneficiază de apă de cea mai bună calitate, extrasă din surse de subteran, de la o adâncime de peste 200 metri.

Realizarea acestei conducte de aducțiune a creat premisele ca într-o etapă imediat următoare să se asigure o sursă suplimentară pentru alimentarea a localităților Satu Nou, Mircea Vodă, Faclia, Anghel Saligny și Stefan cel Mare prin executarea în cadrul prezentului contract a unor camine de conexiune pentru preluarea în viitor a rețelelor existente și alimentarea cu apă de subteran. Prin executarea acestor lucrări se va asigura populației apă la standarde înalte de calitate și se vor elimina actualele deficiențe.

Obiect 02. Gospodăria de Apă la o valoare de 1.844.788,80 lei este formată din rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 1000 mc ce va asigura continuitatea serviciului în cazul apariției unor avarii, stație de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu, stație de pompare, pavilion de exploatare și cabină grup electrogen.

Obiect 03. Rețelele de canalizare – extinderea sistemului de canalizare pe o lungime de 5.060,60 m, în valoare de 2.051.962,65 lei este executată pe următoarele străzi: Călărași, Nicolae Bălcescu, Fundătura Biruinței, Fundătura Viorelelor, Brândușelor, Cuza Vodă, Fundătura Cazărmii, Ovidiu, Crișan, Mircea cel Bătrân, Miron Costin, Indiguirilor, Viorelelor, Ioachim Ionașcu, Ghioceilor, Războieni, Mărășești, Maxim Gorki, 1919.

Obiect 04. Bazin nou de egalizare în valoare de 733.584,68 lei este amplasat în incinta stației de epurare existente și a fost construit pentru preluarea debitului suplimentar de apă uzată rezultat în urma extinderii rețelei de canalizare.

Pe timpul derulării contractului au fost întâmpinate mai multe obstacole și anume: complexitatea lucrărilor datorită terenului și a investițiilor existente pe teren, lungimea de peste 20 km a conductei de aducțiune, dispunerea geografică din apropierea canalului Dunăre – Marea Neagră (solul mlăștinosul, nivelul pânzei freatice ridicate), existenta în vecinătate a căii ferate și a linilor de înaltă tensiune aferente acesteia.

Cu toate acestea, printr-o foarte bună colaborare între Autoritatea Contractantă, autoritățile locale, antreprenor și inginer au fost depășite toate obstacolele întâlnite, ceea ce a făcut posibil ca astăzi orașul Cernavodă și celelalte localități beneficiare să aibă o apă de calitate superioară, condiții moderne de colectare a apelor uzate și de protecție a mediului înconjurător.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular