RAJA lămurește problema extraselor de cont. ”O obligație prevăzută de Codul Fiscal”

În ultimele zile, tot mai mulți abonați au solicitat clarificări legate de acțiunea de transmitere a extraselor de cont către toți abonații, indiferent de statutul juridic al acestora: persoane fizice, persoane juridice sau asociații de locatari/proprietari.

Această interogare a soldului, impusã de legislația în vigoare arată situația clientului la data de 31 octombrie 2016 și nu reprezintă o somație de plată sau o avizare, având doar un caracter pur informativ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 “Legea contabilității” republicată, “persoanele juridice au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor ……., cel puțin odată în cursul exercițiului financiar…” precum și a Ord. 2861/2009 Art.1 alin.1 “Inventarierea are ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor….aparținând altor persoane juridice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar”. În conformitate cu aceste prevederi legale, toți agenții economici sunt obligați să transmită aceste extrase de cont către toți clienții. În cazul furnizorilor de utilități, inclusiv abonații persoane fizice sunt clienți și de aceea aceste extrase de cont sunt transmise și către ei.

În această situație, SC RAJA SA a procedat corect și legal la transmiterea extraselor de cont cu sumele datorate de clienți la data de31.10.2016. Menționăm că extrasul de cont nu reprezintă un document de plată/încasare, documentul reflectă situația contului la data specificată, fără a avea repercursiuni financiare sau administrative asupra clientului.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular