Home Echipa Băncii Mondiale care a realizat studiul despre Constanța Echipa Băncii Mondiale care a realizat studiul despre Constanța

Echipa Băncii Mondiale care a realizat studiul despre Constanța

Extras din Raportul Bancii Mondiale din 20.12.2013 – publlicat in 2016