Un nou proiect al Consiliului Județean Constanța. Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre

sigle

Consiliul Judeţean Constanţa în calitate de Lider de parteneriat, împreună cu Asociaţia Bulgară pentru Transferul Tehnologiei şi Inovaţiei din Bulgaria şi Consiliul Raional Ungheni din Republica Moldova, în calitate de beneficiari,au semnat în data de 09 august 2018, contractul de finanţare aferent proiectului Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre– ALERT, cod eMS BSB-538, finanţat din fonduri europeneprin Programul Transfrontalier Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 2 – Promovarea coordonării protecţiei mediului şi reducerea în comun a deşeurilor marine în Bazinul Mării Negre, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătăţirea monitorizării în comun a mediului, cu o valoare totală de 723.472,24 euro (aproximativ 3.359.588,80 lei) din care contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Constanţa este de 29.628,00 euro (aproximativ 137.583,54 lei).

Potrivit Politicilor climatice de la nivelul Comisiei Europene, toate statele europene sunt vulnerabile din punct de vedere al mediului şi al schimbărilor climatice. Pentru Europa de Est, intensitatea şi frecvenţa inundaţiilor din timpul iernii şi primăverii (în diverse regiuni) se preconizează să crească afectând negativ mediul înconjurător. Schimbările climatice ar putea să conducă la o scădere a randamentului culturilor agricole şi la creşterea incidenţei incendiilor forestiere. Mai mult ca niciodată, în regiunea Mării Negre este nevoie de o intensificare a cooperării în domeniul monitorizării mediului, al prevenirii şi al intervenţiei asupra riscurilor de mediu şi a altor pericole, pentru a asigura o dezvoltare durabilă a comunităţilor din Bazinul Mării Negre.

Astfel, obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea bunăstării populației din regiunile Bazinului Mării Negre prin creșterea durabilă și protecția în comun a mediului înconjurător şi dezvoltarea unei legături transfrontaliere pe termen lung între parteneri în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi situaţiile de urgenţă.

Proiectul are în vedere desfăşurarea unor activităţi integrate de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă cauzate de pericole de mediu, precum cutremurele, inundațiile, alunecările de teren sau incendiile forestiere. Rezultatele aşteptate cuprind:

  • implementarea unui sistem integrat de monitorizare a mediului în cele trei ţări partenere;

  • creşterea capacităţii instituţiilor publice de a interveni şi gestiona eficient situaţiile de urgenţă;

  • creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice din Bazinul Mării Negre privind problemele de mediu;

  • dezvoltarea unor soluţii IT inovatoare (platforme online şi aplicaţii pentru telefonul mobil) uşor accesibile populaţiei şi organismelor interesate în ceea ce priveşte riscurile de mediu şi situaţiile de urgenţă;

  • îmbunătăţirea disponibilităţii datelor în Bazinul Mării Negre în ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă, precum şi riscurile şi vulnerabilităţile mediului înconjurător prin elaborarea unui plan de management al mediului şi alte studii în domeniu.

Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni.

Date de contact: Consiliul Judeţean Constanţa, Manager Proiect, Florentina Caramitru, tel/fax 0241488476, e-mail: alert@cjc.ro.

                                                                   Common borders. Common solutions.

common

 

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular