Tag: MSC

Emisiile companiilor maritime europene compromit țintele climatice internaționale

Emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, reprezintă echivalentul a 25% din amprenta de carbon a toturor autoturismelor din Europa. Cu alte cuvinte, degeaba ne cumpărăm noi mașini...

Most Popular