Pericol de explozie! Chevron prospectează gazele de şist prin detonări controlate

Compania Chevron este pe punctul de a începe ample lucrări de prospecţiune seismică bidimensională (2 D) în perimetrele Costineşti şi Vama Veche, concesionate în vederea exploatării rezervelor potenţiale de gaze de şist. Compania a primit recent undă verde de la autorităţile române, care au constatat – dar nu în baza unei dezbateri publice sau informale cu specialiştii – că nu există nici un pericol pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea populaţiei… în etapa de prospecţiuni seismice.

Placa-vibrare-Prospectiuni
Utilajul care transportă placa de vibrare

Aşa am ajuns în pragul unor operaţiuni pe teren fără precedent în Dobrogea. Un imens deraj pentru mulţi, dar şi consistente beneficii pentru puţini! Riguros vorbind, prospecţiunile în sine nu pot produce, decât în mod accidental şi foarte puţin probabil, daune majore mediului înconjurător. Însă deranjul despre care am pomenit mai sus este de maxim interes pentru publicul din Dobrogea. Iar ca un accesoriu, şi beneficiile pomenite sunt de interes, ca să ştim cu toţii ce capre, ale căror vecini, ar fi de dorit să crape.

Caimacul lui Tender

Ovidiu Tender
Ovidiu Tender

Lucrările de prospectare seismică vor fi executate de compania Prospecţiuni SA, aparţinând în acte magnatului Ovidiu Tender, unul din dumnezeii privatizărilor strategice din România regimului Iliescu. Compania este condusă de doi tehnocraţi de talie internaţională – în speţă „neamţul american” Gehrig Schultz (care ocupă poziţia de CEO) şi englezul Andrew Clark (care a fost uns Preşedinte). Cu operaţiuni anuale în peste opt ţări, din diverse colţuri ale lumii, 2500 de angajaţi şi valorând pe bursă 32,4 milioane de euro, Prospecţiuni SA este, de departe, una din cele mai tari şi de perspectivă afaceri made in Romania. La sfârşitul anului trecut, Prospecţiuni SA a solicitat aviz de mediu în numele companiei Chevron, primindu-l înaintea Paştelui, în urma unei proceduri simplificate, fără evaluarea impactului asupra mediului. Din memoriile transmise autorităţii de mediu, care le-a şi făcut publice pe site-ul oficial, aflăm aproape totul despre operaţiunile care vor fi derulate, în Dobrogea, în următorii ani. Astfel, tehnologia folosită la prospecţiuni se bazează pe generarea unei unde seismice prin explozie sau vibrare, în scopul înregistrării digitale a „răspunsului subsolului”. Semnalul seismic este înregistrat de o unitate digitală, conectată prin cabluri la o serie de receptori îngropaţi în pământ. Aceste înregistrări permit, mai apoi, după un lung proces de analiză, să se stabilească dacă există condiţiile necesare pentru existenţa rezervelor de gaze de şist.

Găurile de împuşcare şi exploziile controlate

Generarea semnalului seismic prin explozie constă în detonarea controlată a unei încărcături de 3 kilograme de explozibil biodegradabil pentru fiecare „gaură de împuşcare”. În prealabil, „echipele de perforare”, formate din 20-30 de lucrători şi 5-10 ulitaje tehnologice, vor săpa găuri singulare cu o adâncime maximă de 15 metri şi un diametru maxim de 12 centimetri, în locaţii echidistanţate la 25 de metri una de cealaltă, sau grupuri de găuri de mică adâncime, respectiv 2-3 metri, cu un diametru de 6 centimetri. Ulterior, o echipă de artificieri va încărca aceste găuri cu material exploziv, le va etanşa cu pământ şi va detona dinamita. Artificierii vor remedia şi eventualele efecte ale exploziilor. În perimetrul Costineşti, metoda generării undelor seismice prin explozie controlată va fi aplicată în 20% din aliniamentele proiectate. În total sunt programate 800 de explozii. În perimetrul Vama Veche, datorită numeroaselor arii protejate, metoda se aplică pentru 10% din aliniamnete proiectate, dispuse pe o lungime de 55 de kilometri. Materialele explozive vor fi depozitate la Medgidia, în baza unui contract încheiat de Prospecţiuni SA cu firma EPC Explo Romania SRL din Cluj Napoca.
A doua metodă de generare a undei seismice presupune deplasarea unui utilaj special, dotat cu o placă metalică acţionată hidraulic. Practic, utilajul izbeşte placa de pâmânt, timp de 10-12 secunde, cu o frecvenţă a loviturilor de 300 de milisecunde. Întreaga operaţiune este una tranzitorie. Utilajul special parcurge într-o zi de lucru o distanţă de 3-5 kilometri, cu opriri de aproximativ 5 minute pentru fiecare punct de generare a undei seismice. Spre comparaţie, metoda cu explozibili poate da un randament de 7 kilometri pe zi, fiind în mod evident mai eficientă.

Despăgubiri pentru proprietarii de terenuri

Grifoni
Geofoni întinşi liniari

Proprietarii terenurilor pe care vor fie executate aceste ample manevre vor fi despăgubiţi în cazul stricăciunilor provocate recoltelor. Prospecţiuni SA are obligaţia legală să încheie cu aceştia acorduri prealabile înainte de începerea operaţiunilor. La faţa locului se încheie între părţi „procese-verbale de constatare a stricăciunilor”. „Prin semnarea unor Înţelegeri se stabilesc cu proprietarii sau administratorii terenurilor traversate, nu doar programul lucrărilor ci şi modalităţile de reducere a pagubelor aduse culturilor la un minim acceptat de comun acord, iar desfăşurarea lucrărilor se petrece numai sub directa lor supraveghere, despăgubirile fiind achitate de beneficiarul lucrărilor de prospecţiune seismică în baza unui Proces verbal de constatare a stricăciunilor eventual produse”, se arată în Memoriul depus de Prospecţiuni SA pentru Chevron la APM Constanţa pentru perimetrul Costineşti. În documentaţia depusă de Prospecţiuni SA în numele Chevron se mai arată că lucrările „nu afectează localităţile, planurile de urbanism şi construcţiile deoarece ocolesc sau «sar» aşezările urbane/rurale, construcţiile de orice fel existente în zona de lucru (chiar şi cele izolate), iar terenurile extravilane traversate sunt redate la starea lor iniţială proprietarilor de drept, conform documentelor semnate cu aceştia înainte de începerea lucrărilor (Înţelegere şi Proces Verbal de constatare a stricăciunilor)”. Cele două perimetre în care se vor executa lucrări de prospecţiune însumează 1792,26 kmp.

Adrian Cârlescu

 

Similar Articles

Comments

 1. In imagine nu sunt grifoni, ci GEOFONI – traductoarele care transforma undele elastice (vibratiile solului) in oscilatii electrice (tensiuni electrice variabile in timp) care sunt apoi inregistrate in statia de inregistrare seismica. Dupa forma acestor unde, redate pe o oscilograma numita si “seismograma” se determina adancimile si formele straturilor geologice din adancime.

 2. Ce este prospecţiunea seismică?

  Pentru punerea în evidenţă a zăcămintelor minerale utile există mai multe metode de prospectare geofizică. Acestea se bazează pe studierea proprietăţilor fizice ale rocilor, fără prelevarea de eşantioane din acestea, deci necesită cheltuieli mai reduse, se pot executa pe mari suprafeţe şi oferă
  informaţii mai mult sau mai puţin precise în funcţie de metoda folosită. În funcţie de modul în care se eliberează sau nu energie în mediu, metodele de prospectare geofizică se pot înpărţi în 2 mari categorii:
  A.Metode pasive – acestea nu eliberează nici un fel de energie artificială în mediu, folosind numai energia recepţionată din mediul studiat. Principalele metode pasive de prospectare sunt:
  1.Gravimetria – determină variaţiile locale ale intensităţii câmpului gravitaţional terestru şi se realizează o hartă cu valorile acestor anomalii gravitaţionale (harta Bouguer), pe care se poate pune în evidenţă cu o anumită aproximare conturul zăcământului.
  2.Magnetismul (prospecţiunea geomagnetică) – constă în determinarea anomaliilor câmpului magnetic terestru (care în zona României are o valoare medie de 47nT), iar pe baza acestora se realizează de asemeni o harta pe care se poate pune în evidenţă conturul şi, într-o anumită măsură, concentraţia de substanţe minerale utile din zăcământ, în special pentru zăcămintele feroase.
  3.Măsurarea curenţilor magnetotelurici – serveşte în special la determinarea straturilor subterane de apă.
  B.Metode active – care folosesc pentru măsurători o energie artificială ce se injectează în mediul supus prospectării, sub forma de electricitate, câmp electromagnetic sau oscilaţii mecanice de joasă sau de înaltă frecvenţă. Dintre acestea mai importante sunt:
  1. Electrometria – pune în evidenţă zăcămintele minerale aflate în apropierea suprafeţei Pământului (la adâncimi de max. 150 – 200 m) prin studierea variaţiilor rezistivităţii electrice a rocilor cu ajutorul unor perechi de electrozi înfipţi în sol prin care se injectează un curent electric şi al altora pe care se măsoară diferenţele de potenţial (tensiuni electrice) în anumite puncte de la suprafaţa solului.
  2. Prospecţiunea seismică – este principala metodă folosită în prospectarea zăcămintelor minerale şi constă în măsurarea timpului de propagare a unei unde elastice, similară aceleia produsă în timpul cutremurelor de pământ, de unde şi numele de undă seismică, de la punctul de generare situat la suprafaţa Pământului sau la o adâncime de câţiva metri, cunoscută cu precizie, până la punctele de recepţie, determinate şi acestea foarte precis, toate situate pe aliniamente topografice. Întrucât undele seismice suferă cea mai mică atenuare prin fenomene de absorbţie in mediul prin care se propagă
  (stratele geologice), această metodă este singura care ne oferă informaţii asupra formei şi adâncimii celor mai adânci strate din scoarţa terestră. Propagarea undelor elastice se supune legilor reflexiei şi refracţiei (cunoscute şi în cadrul opticii geometrice), deci prin studierea formei undelor receptionate se poate determina foarte precis momentul când aceste unde au suferit fenomene de reflexie pe stratele situate la mare adâncime. Prin corelarea timpilor de reflexie cu vitezele de propagare prin diversele strate geologice, determinate prin lucrări speciale, se determină adâncimea fiecărui strat geologic, punct cu punct, pe intreaga lungime a aliniamentului topografic pe care s-a realizat generarea şi recepţia acelor unde. În final se obţine o imagine reprezentând secţiunea scoarţei terestre după acel aliniament văzută din profil, pe care se disting stratele geologice, adâncimile şi formele acestora. Această imagine se numeşte profil seismic. Din forma stratelor și vechimea lor (a erei geologice căreia îi aparțin) se determină zonele în care pot apare acumulări de hidrocarburi, acestea fiind numite ,,capcane de hidrocarburi”.
  3. Metoda GEORADAR – cunoscută şi sub prescurtarea GPR, de la Ground Penetrating RADAR – foloseşte aceleaşi fenomene care stau la baza prospecţiunii seismice, numai că în locul undelor elastice de joasa frecvenţă foloseşte unde electromagnetice de înaltă frecvenţă (unde radio sau chiar microunde) generate şi recepţionate de acelaşi aparat prin intermediul unui bloc de antene care face corp comun cu aparatul. Această metodă asigură o precizie de adâncime mai bună decât prospecţiunea seismică, dar poate fi folosită numai pentru măsurători de mică adâncime (max. 30 – 50 m) si doar în sol uscat, solul umed absoarbe puternic undele electromagnetice, de aceea nu se foloseşte în prospectarea zăcămintelor ci numai la determinări de obiecte îngropate cum ar fi conductele si cablurile subterane (reţelele de utilităţi), la determinarea golurilor subterane de la mica adâncime sau in arheologie.

 3. Mda .. ecologistii dau in judecata : http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/ecologistii-din-dobrogea-vor-sa-dea-in-judecata-guvernul-456716.html astia se judeca vreo 10-15 ani, lucrarile sunt deja platite, la proprietari li se promite ca, daca se vor gasi zacaminte vor manca si ei ceva, se vor auzi bum-bum-uri, vor fi demonstratii, se va cumpara tacerea gurilor care au ceva de zis, se va denigra vreun adevar, vor exista profetii si EI tot isi vor face ce au venit aici sa faca. Oi fi eu pesimist? Oi fi singurul?

 4. Punctul de vedere oficial al executantului lucrarilor de prospectiuni seismice, pentru un alt proiect in acest caz concret, dar metodica de lucru este aceeasi, poate fi vazut aici:
  http://apmil.anpm.ro/files/APM%20Ial/memoriuSCPROSPECTIUNI.doc
  Totusi, informatiile de aici nu trebuie luate ca “litera de lege”, au fost “scapate” sau mai bine zis ignorate unele “mici amanunte” care, daca ar fi cunoscute, ar periclita obtinerea acordului de mediu. In ansamblu metoda de lucru este prezentata corect.

 5. SI, DACA TOT MODIFICAM CONSTITUTIA, NOI, POPORUL, DORIM CA ARTICOLUL 35 SA ARATE ASTFEL:

  Dreptul la mediu sănătos ARTICOLUL 35
  (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
  (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. IN ROMANIA , EXPLOATAREA GAZELOR NATURALE PRIN METODA FRACTIONARII HIDRAULICE ESTE STRICT INTERZISA!
  (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

  Pentru ca raul sa triumfe este suficient ca oamenii buni sa nu faca nimic! Sa facem ceva!

 6. Din informatiile care ne-au fost aduse la cunostinta pe canale neoficiale aflam ca lucrarile de prospectiuni seismice din zona de sud a Dobrogei vor incepe in perioada de la sfarsitul lunii august – inceputul lunii septembrie 2013. Deoarece aceeasi firma de prospectiuni a mai fost implicata recent intr-un alt scandal, de asta data in jud. Suceava, iar calugarii de la Manastirea Putna au reusit (cel putin temporar) sa blocheze activitatea acesteia in zona respectiva, exemplul acestora ar trebui urmat si de organizatiile ecologiste din celelalte regiuni ale tarii. Pentru a intelege demersul si calea de urmat, accesati urmatoarele link-uri:
  http://www.apologeticum.ro/2013/06/manastirea-putna-contesta-avizul-de-mediu-pentru-sc-prospectiuni-sa-bucuresti-si-folosirea-a-15-000-de-explozii-cu-dinamita-pentru-descoperirea-gazelor-de-sist/
  http://adevarul.ro/locale/suceava/manastirea-putna-atacat-avizul-mediu-exploziile-dinamita-jurul-monumentului-istoric-1_51c45a6ac7b855ff56b38ac9/index.html#
  http://www.youtube.com/watch?v=ZGGwCDTTCpc
  http://www.youtube.com/watch?v=y-Ej1I2JB90

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular