Consiliul local Băneasa nu va fi dizolvat de prefect

În urma analizei documentelor transmise de Primăria oraşului Băneasa Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa cu privire la activitatea din perioada aprilie – august 2014 a Consiliului Local al oraşului Băneasa, nu reiese faptul că sunt întrunite condiţiile legale în vederea demarării procedurii de dizolvare a Consiliului Local Băneasa.

Situaţia se prezintă astfel:

  Convocări realizate conform art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, R, pentru organizarea de şedinţe ordinare Şedinţe ordinare/ întruniri legale ale CL Băneasa conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,R Hotărâri adoptate de CL Băneasa în cadrul şedinţelor ordinare
Aprilie Dispoziţia Primarului nr. 99/24.04.2014 de convocare a şedinţei ordinare pentru data de 29.04.2014 29.04.2014 prilej cu care s-a încheiat proces-verbal de şedinţă HCL nr. 31-41/29.04.2014
Mai 0 0 0
Iunie Dispoziţia Primarului nr. 129/16.06.2014 de convocare a şedinţei ordinare pentru data de 24.06.2014 0 0
Iulie Dispoziţia Primarului nr. 152/24.07.2014 de convocare a şedinţei ordinare pentru data de 29.07.2014 29.04.2014 prilej cu care s-a încheiat proces-verbal de şedinţă. Consiliul Local s-a întrunit în mod legal având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) şi art. 43 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, R 0
August Dispoziţia Primarului nr. 157/20.08.2014 de convocare a şedinţei ordinare pentru data de 26.08.2014 0 0

 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 55 alin. (1): „Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;

c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi”.

Din situaţia prezentată mai sus, rezultă că în luna mai nu a existat o convocare a Consiliului Local; în luna iunie Consiliul Local a fost legal convocat, dar nu s-a întrunit, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Lgea nr. 215/2001, republicată; în luna iulie Consiliul Local a fost legal convocat, s-a întrunit în mod legal, dar nu a adoptat nicio hotărâre, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată;  în luna august Consiliul Local a fost legal convocat, dar nu s-a întrunit, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Lgea nr. 215/2001, republicată.

Prezentarea situaţiei pe larg:

În cursul anului 2014, Consiliul Local al oraşului Băneasa s-a întrunit în mod legal şi a adoptat hotărâri în cadrul a trei şedinţe ordinare, şedinţe convocate pentru datele de 31.01.2014; 26.03.2014 şi 29.04.2014.

Ulterior acestor date, prin Dispoziţia Primarului oraşului Băneasa nr. 129/16.06.2014 a fost convocat Consiliul Local al oraşului Băneasa în şedinţă ordinară din data de 24.06.2014. Consiliul Local nu s-a întrunit în mod legal în cadrul acestei şedinţe ordinare prin neîntrunirea cvorumului. Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi compleătirle ulterioare, „Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie”.

Prin urmare, în luna iunie, deşi Consiliul Local a fost convocat în mod legal pentru organizarea şedinţei ordinare, aceasta nu s-a întrunit.

PrinDispoziţia Primarului oraşului Băneasa nr. 152/24.07.2014 fost convocat Consiliul Local al oraşului Băneasa în şedinţă ordinară din data de 29.07.2014. Şedinţa a fost legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri locali din numărul total de 15 consilieri în funcţie, potrivit Tabelului de prezenţă. În cadrul acestei şedinţe a fost încheiat un proces-verbal de şedinţă din care reiese faptul că nu a fost adoptată nicio hotărâre întrucât consilierii locali nu au aprobat ordinea de zi a şedinţei.În speţă sunt aplicabile prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi compleătile ulterioare, potrivit cărora „În cazul neaprobării ordinii de zi,

(…) nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă”.

Prin urmare, din coroborarea prevederilor art. 40 alin. (1) cu art. 43 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 reiese faptul că în luna iulie Consiliul Local Băneasa s-a întrunit în mod legal în cadrul unei şedinţe ordinare, încheiendu-se, în scest sens un proces verbal de şedinţă semnat de consilierii prezenţi la şedinţă. Dar în cadrul acestei şedinţe nu a  fost adoptată nicio hotărâre.

Prin Dispoziţia Primarului oraşului Băneasa nr. 157/20.08.2014 fost convocat Consiliul Local al oraşului Băneasa în şedinţă ordinară din data de 26.08.2014. Consiliul Local nu s-a întrunit în mod legal în cadrul acestei şedinţe ordinare prin neîntrunirea cvorumului.

Prin urmare, în luna august, deşi Consliului Local al oraşului Băneasa a fost convocat în mod legal acesta nu s-a întrunit.

Din analiza situaţiei de fapt nu reiese că sunt îndeplinite condiţiile legale în vederea demarării procedurii de dizolvare a Consiliului Local Băneasa întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, în sensul că timp de 2 luni consecutive, deşi convocat legal, Consiliul nu s-a întrunit. Totodată, nu sunt îndeplinite nici condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, în sensul că nu au existat 3 şedinţe ordinare în care Consiliul Local să nu adopte vreo hotărâre. În luna mai nu a existat convocare a Consiliului Local Băneasa, în luna iunie deşi convocat legal, Consiliul nu s-a întrunit, în luna iulie Consiliul Local Băneasa s-a întrunit în mod legal, dar nu a adoptat nicio hotărâre, iar în luna august, deşi convocat legal, Consiliul nu s-a întrunit.

 

 

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular