Proiect de succes RAJA: stație de epurare la Țăndărei

Începând  cu anul 2007, Compania de apă SC RAJA SA Constanța s-a implicat în mod semnificativ în dezvoltarea și implementarea proiectelor de interes public prin Axa Prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” a Programului Operațional de Mediu 2007-2013  în care a dezvoltat Proiecte în valoare de 238.259.536 euro.

Din cadrul Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa şi Ialomiţa” fac parte şi investițiile din Județul Ialomița, derulate în  localitățile Fetești, Țăndărei, Fierbinți și Dridu,  în valoare de peste 58.000.000 euro (circa 24% din valoarea proiectului).

Prin lucrările executate S.C. RAJA S.A. Constanța a urmărit asigurarea s-au îmbunătățirea facilităților de acces la serviciile de apă și canalizare pentru populația acestor localități și diminuarea poluării mediului.

În cele 4 localități din județul Ialomița au fost realizate:

 • 3 statii noi de epurare ape uzate;
 • 19 puțuri de apă, noi sau reabilitate;
 • 1 rezervor nou de apă;
 • 66 Km aducțiuni și conducte de apă;
 • 170 Km conducte de canalizare;
 • 22 stații noi de pompare apă uzată.

În municipiul Fetești valoarea investițiilor proiectate și realizate este de 25.211.455 euro și constau în:

 • Stație de epurare nouă cu treaptă terțiară pentru 46.533 LE (locuitori echivalenți);
 • În domeniul apei potabile s-au reabilitat 10 puțuri și extins / reabilitat circa 20 km aducțiuni și conducte;
 • În domeniul apelor uzate s-a extins rețeaua de canalizare cu circa 90 km și au fost construite 10 stații noi de pompare.

În orașul Fierbinți Târg, valoarea investițiilor este de 11.190.030 euro. Au fost proiectate și executate:

 • Stație de epurare nouă pentru 9.265 LE,
 • În domeniul apei potabile s-a extins rețeaua de distribuție cu circa 20 km;
 • În domeniul apelor uzate s-au construit rețea de canalizare noua de 22 km cu 6 stații de pompare. 

În localitatea Dridu valoarea investițiilor este de 5.126.252 euro și constau în:

 • front captare (2 puțuri apă și rezervor nou);
 • s-a extins rețeaua de distribuție apă potabilă cu 9 km;
 • s-a construit rețea de canalizare pe o lungime de 17 km cu 4 stații de pompare.

În orașul Țăndărei valoarea investițiilor este de 16.817.537 euro și constau în:

 • Stație nouă de epurare cu treaptă terțiară pentru 16.941 LE;
 • În domeniul apei potabile s-au reabilitat 7 puțuri de apă și s-a extins sau reabilitat 3 km de aducțiuni și 16 km conducte de distribuție;
 • În domeniul apei uzate s-a extins sistemul cu circa 40 km și au fost construite 2 stații noi de pompare.

Stația de epurare Țăndărei are o valoare de aproape 4 milioane de euro. Ea este prevăzută cu treaptă terțiară și funcționează pe baza unei tehnologii moderne de ultimă generație. Tot procesul tehnologic este automatizat și foarte compact ceea ce asigură costuri reduse și ușurință în exploatare. Circuitul apei tratate este coaxial asigurând separarea și îndepărtarea elementelor impurificatoare conținute în apele uzate, aducându-le în limite admise pentru a fi descărcate în râul Ialomița, conform NTPA 001/2005 pentru localități cu peste 10.000 locuitori.

Descrierea fluxului tehnologic :

Treapta mecanică de epurare a apei uzate include următoarele obiecte:  grătare plane rare cu curățire mecanică, instalație compactă  de epurare mecanica, cameră de distribuție apă uzată, stație de pompare apă uzată.

Procesele utilizate în treapta de epurare mecanică au scopul de a reține corpurile, suspensiile mari și grăsimile și de a prelucra deșeurile rezultate.

Treapta biologică de epurare a apei uzate cuprinde  bazine epurare biologică, coaxiale cu decantoare secundare (cu zone : anaerobă, aerobă), statie de suflante, stație de pompare apă epurată în emisar, de pompare apă epurată pentru spălare.

Treapta de tratare a nămolului este formată din bazine stabilizare nămol primar și în exces, stație de pompare nămol primar și în exces, stație de ingrosare si deshidratare mecanica namol, instalație de tratare cu var, hală de depozitare a nămolului deshidratat.

Construcții anexe : instalații electrice exterioare, by-pass, rețele tehnologice, instalații de automatizare și control.

Pe timpul derulării contractelor, au fost întampinate mai multe obstacole şi anume: complexitatea lucrărilor datorită terenului şi a investiţiilor existente pe teren, dispunerea geografică din apropierea râului Ialomița (solul nisipos, nivelul pânzei freatice ridicate), lucrări executate pe drumuri județene și naționale și subtraversarea acestora, lucrări de subtraversare a căilor ferate, etc.

Cu toate acestea, printr-o foarte bună colaborare între Autoritatea Contractantă, Autorităţile locale, Antreprenori si Inginer au fost depăşite toate obstacolele întîlnite, ceea ce a făcut posibil ca astăzi toate localităţi beneficiare să aibă o apă de calitate superioară, condiţii moderne de colectare a apelor uzate, costurilor de exploatare reduse printr-o mai bună gestionare a rețelelor, a cheltuielilor cu pomparea, precum şi a celor de mentenantă.

De asemenea, lucrările SCADA executate la toate stațiile de epurare, la gospodăriile de apă și stațiile de pompare apă uzată permit urmărirea eficientă, exploatarea la parametrii optimi a obiectivelor cu un număr restrâns de personal.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular