O nouă investiție de succes a RAJA. Stație de epurare la Medgidia

Începând cu anul 2007, Compania de apă SC RAJA SA s-a implicat în mod semnificativ în dezvoltarea și implementarea  proiectelor de interes public prin Axa Prioritară 1 – ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” a Programului Operațional de Mediu 2007 – 2015 în care a dezvoltat cinci Proiecte, în valoare de 1.251.916.173 lei, din care contribuția S.C. RAJA S.A. este de 241.108.344 lei.

În cadrul Proiectului ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța și Ialomița” s-au realizat pentru localitatea Medgidia două investiții:

–          ”Reabilitare rețea apă și extindere rețea canalizare”, cu o valoare de 3.785.354,86 lei, în care s-au executat următoarele lucrări:

–          Reabilitare puțuri – 8 bucăți

–          Extindere rețea apă – 782 m

–          Extindere rețea canalizare – 1125 m

–          Retehennologizarea și introducerea treptei de epurare avansată la stația de epurare, cu o valoare de 32.259.738,32 lei

Contractul de lucrări pentru reabilitarea Stației de Epurare a fost semnat la data de 7.07.2011 cu Asocierea Alpine BAU Gmbh Austria – S.C. Urban Electric SRL Ploiești.

La 2 ani după demararea contractului, liderul asocierii Alpine BAU gmbh, a doua firmă de constructii ca mărime din Austria a intrat în procedură de faliment, fapt ce conducea la rezilierea contractului. În urma analizelor privind riscurile ce ar fi decurs din această situație s-a decis continuarea contractului de către firma românească S.C. Urban Electric SRL Ploiești.

Stația de epurare Medgidia are o capacitate de 66.500 locuitori echivalenți și asigură tratarea apelor uzate colectate din aglomerarea Medgidia.

Stația de epurare cu tehnologia propusă (treapta de epurare mecanică, treaptă de epurare bilogică și terțiară și treaptă de tratare a namolului rezultat în urma procesului de epurare) asigură separarea și îndepărtarea elementelor impurificatoare conținute în apele uzate, aducându-le în limitele admise pentru a fi descarcate în Canalul Dunăre Marea Neagră, conform NTPA 001/2005.

Schema de epurare aleasă, cu tehnologie clasică corespunde debitelor caracteristice de ape uzate și concentrațiilor indicatorilor de poluare și urmărește reținerea materiilor în suspensie, a substanțelor flotante, eliminarea substanțelor organice biodegradabile, nitrificarea, denitrificarea și stabilizarea anaerobă a nămolului.

Debitul maxim orar proiectat este de 13.680 mc/zi = 570 mc/h = 158 l/s

În cadrul contractului s-au executat lucrări de demolare/conservare și reabilitare a obiectelor existente, precum și construcția unor obiecte noi, fiind obligatorie menținerea în funcțiune a stației de epurare pe toată perioada reabilitării. Sunt prevăzute de asemenea, două unități de cogenerare care utilizează biogazul produs din procesul de fermentare anaerobă, biogaz pe care îl convertește în energie electrică din rețeaua publică.

Pe timpul derulării contractului, au fost întâmpinate mai multe obstacole cel mai important fiind falimentului liderului de asociere ce a avut implicații majore în derularea contractului.

Noul lider a trebuia să reia toate procedurile de achiziție de echipamente și material, care, coroborat cu preluarea tuturor obligațiilor financiare au condus la sincope majore în execuție.

Cu toate acestea, printr-o foarte bună colaborare între Autoritatea Contractantă, Autoritățile locale, antreprenor și inginer au fost depășite toate obstacolele întâlnite, ceea ce a făcut posibil ca astăzi orașul Medgidia să beneficieze de o stație de epurare modernă și care asigură epurarea apelor uzate conform normativelor în vigoare.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular