Avocatul Poporului lovește CARTELUL transportatorilor de persoane. Excepție de neconstituționalitate pe OG51/2019

Avocatului Poporului, Renate Weber a atacat azi la Curtea Constituțională deja celebra Ordonanța de Urgență Nr. 51/2019, intrată în vigoare pe 28 iunie, privind transportul rutier județean de persoane. Prin această ordonantă, guvernul Dăncilă, cu susținerea unor consilii județene printre care și CJ Constanța, a scos practic transportul județean din sfera serviciilor publice, lăsând cetățenii la mâna firmelor de maxi-taxi, care și-au majorat peste noapte tarifele.

Avocatul-Poporului-Renate-Weber
Avocatul-Poporului-Renate-Weber

În plus, prin această Ordonanță cu dedicație, operatorilor le-a fost prelungită AUTOMAT și “valabilitatea actualelor programe de transport judeţean şi după caz, a licenţelor de traseu pentru transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate” până la data de 30.06.2023.

Iată ce spune Avocatul Poporului despre transportul local și județean de persoane

Adoptarea ordonanței de urgență analizate, încalcă dispozițiile Art. 61, alin (1) din Constituția României, conform cărora Parlamentul este organul suprem al poporului și unică autoritate legiuitoare a țării, precum și principiul separației consacrat prin Art 1, alin (4) din Constituție, texte constituționale care stabilesc interdicția alterării sau contracarării voinței exprimate de către Parlament prin adoptarea unei legi.

Eliminarea serviciilor de transport rutier de persoane contra cost, din sfera serviciilor publice contravine voinței legiuitorului primar care, în mod tradițional, a considerat serviciile de transport de persoane, contra cost, ca fiind servicii publice. Voința suverană a legiuitorului privind regimul serviciilor publice este reflectată în trei acte normative care stabilesc cadrul legal privind serviciile publice:

Legea Nr. 544 /2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată, care definește serviciul public ca fiind “activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes legitim public”

Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, lege a cărei modificare se produce prin ordonața de urgență supusă controlului de constituționalitate;

Legea 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 1106 din data de 28 decembrie 2018, act normativ care stabilea o serie de principii pentru serviciciul public local și județean de persoane, după cum urmează:

  • garantarea accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport și al transportatorilor autorizați la piața serviciilor de transport local și județean;
  • garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului public de transport local și județean;
  • utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului public de transport local și județean;
  • asigurarea executării unui serviciu public de transport suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
  • integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate traseele și pentru toate mijloacele de transport ale serviciului local și județean;
  • dispecerizarea serviciului public de transport local și județean de persoane realizat prin programe permanente;

Prin aceasta, Avocatul Poporului atrage atenția că legea a fost calcată în picioare, cetățenii acestei țări devenind victimele acestui abuz în favoarea CARTELULUI transportatorilor județeni de persoane. DOCUMENTUL ORIGINAL AICI

Consiliul  Județean Constanța a făcut jocul murdar al Guvernului Dăncilă

Amintim faptul că OG51/2019  a beneficiat de susținerea a șase Consilii Județene din țară, după cum urmează. În Secţiunea a 6-a a Notei de Fundamentare se menționează, negru pe alb, că acest act normativ s-a făcut la solicitarea următoarelor: CJ Gorj prin adresa nr. 7785/06.05.2019, CJ Brașov prin adresa nr. 10/9244/06.06.2019, CJ Dolj prin nr. 11034/05.06.2019, CJ Bihor prin adresa nr. 11285/05.06.2019, CJ Brăila prin adresa nr. 11015/04.06.2019 și, nu în ultimul rând, Consiliul Județean Constanța prin adresa 13.044/20.05.2019.

Extras din Nota de Fundamentare a OG 51 2019

Consiliul Concurenței a atenționat că OG51/2019 încalcă principiile pieței libere

Prin Adresa Nr. 4321 din 07.05.2019 trimisă Secretarului de Stat din Ministerul Dezvoltării, Stan Sirma Caraman, CONSILIUL CONCURENȚEI atrăgea atenția că “prelungirea nejustificată a valabilității licențelor de traseu poate conduce la distorsionarea mediului concurențial, prin favorizarea operatorilor existenți pe piață și interzicerea accesului altor operatori care ar fi putut să efectueze acest serviciu în condiții economice și de calitate superioare.”

Extras din Adresa Nr. 4321 din 07.05.2019

Cu alte cuvinte, prin promovarea și aplicarea Ordonanței 51/2019, Consiliul Județean Constanța încalcă principiul liberei concurențe, favorizând implicit Grup Media Sud și ceilalți opertaori existenți, situație care duce la denaturarea concurenței, și nu în ultimul rând la un abuz de poziție dominantă al firmelor existente.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular