Claudiu Palaz, atac dur la Vergil Chițac: ”A fost sponsorizat de oamenii lui Mazăre”

Partidul Mișcarea Populară Constanța, prin președinte Claudiu-Iorga Palaz, a depus azi, 14.08.2019, o sesizare către Agenția Națională de Integritate privind următoarele aspecte:

În perioada campaniei electorale desfășurate pentru alegerile parlamentare din anul 2016, mai exact la data de 26.11.2016, domnul Vergil Chițac, candidat pe listele Partidului Național Liberal la funcția de senator, a dotat sediul din municipiul Constanța al partidului cu o serie de echipamente IT, echipamente ce au fost donate se pare de către societatea comercială Black Sea, prin administratorul John Skantzikas, nimeni altul decât cetățeanul grec căruia fostul primar, Radu Mazăre, i-a împrumutat suma de 600.000 euro.

Aceste echipamente au fost restituite domnului Vergil Chițac (în prezent președinte al asociației CONSTANȚA ALTFEL) la data de 04.10.2017.

Având în vedere faptul că aceste bunuri au fost declarate drept “inventar personal”, că au fost retrase ulterior de către Vergil Chițac, precum și că acestă donație nu a fost declarată de către Partidul Național Liberal în situația privind finanțările partidelor politice pentru anul 2016, rezultă fără echivoc faptul că echipamentele IT au fost donate domnului Vergil Chițac.

Consultând “Declarația de avere” a domnului senator Vergil Chițac, depusă la data de 06.06.2017 la Parlamentul României – Senat, disponibilă atât pe pagina de internet a Senatului României, cât și pe Portalul declarațiilor de avere al Agenției Naționale de Integritate, am constatat că lipsește pagina nr. 4 a documentului, adică exact capitolul unde ar fi trebuit declarată o astfel de donație primită în anul 2016, a cărei valoare depășește cu mult suma de 500 de euro.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Declarația de avere a domnului Vergil Chițac este disponibilă la adresele:

https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2016/av_chitac_vergil_06_06_2017.PDF

http://declaratii.integritate.eu/DownloadServlet?fileName=6670271_7417362_000007.pdf&uniqueIdentifier=NTNTARTLNE_6670271

Având în vedere cele prezentate mai sus, am solicitat Agenției Naționale de Integritate să ne comunice “Declarația de avere” integrală a domnului Vergil Chițac din anul 2017, precum și motivul pentru care două instituții publice prezintă informații incomplete / denaturate privind declarația de avere a unui senator al României.

 

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular